สาเหตุ อาการของโรคปอดบวม และวิธีป้องกันของโรคปอดบวม

สาเหตุ อาการของโรคปอดบวม และวิธีป้องกันของโรคปอดบวม

ปอดบวมคืดอะไร โรคปอดบวมเป็นโรคที่มีการติดเชื้อในปอด ทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นส่วนย่อยที่สุดในปอด ก็คือ ถุงลม ซึ่งถุงลมจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ แต่กลับมาหนองมาบรรจุอยู่ภายในมากเกินไปส่งผลให้ถุงลมและหลอดลมเกิดารอักเสบ ซค่งจำทำให้การทำงานของปอดผิดปกติขึ้นมา โรคปอดบวม มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น ปอดอักเสบ หรือเรียกทับศัพย์ไปเลยว่า นิวโมเนีย เป็นต้น

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม
1. เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Pneumococcus หรือ เชื้อ Klebsiella เป็นต้น
2. เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เช่น เชื้อหัด เชื้อไข้หวัดใหญ่ เชื้อซาร์ส (SARS ) เป็นต้น
3. เชื้อในกลุ่ม Mycoplasma
4. เชื้ออื่นๆ จำพวก เชื้อ Pneumocystis jelovaci เป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคเอสด์ หรือ เชื้อรา เป็นต้น
5. เกิดจากการสำลักเอาแบบทีเรียที่อยู่ในช่องปากเข้าไปในคอ และเชื้อได้ลงไปที่ปอด เช่น พวกที่เป็นโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ เป็นต้น
6. การได้รับเชื้อจากการหายใจเอาเชื้อที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้าไปด้วย
7. ผู้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง เบาหวาน เอสด์ หรือ ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า จะมีโอกาสติดเชื้อในขั้นรุนแรงกว่า คนปกติหลายเท่า

อาการของโรคปอดบวม
1. มีไข้สูง
2. หนาวสั่นในช่วงเป็นไข้แรกๆ
3. ไอมากผิดปกติ แทบตลอดเวลา
4. มีเสมหะเหนียวข้น
5. เหนื่อยหอบ
6. หายใจเร็ว
7. ออกซิเจนในเลือดต่ำ
8. ท้องอืด ปวดท้อง
9. กระสับกระส่าย

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคปอดบวม
1. หมั่นดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
2. ไม่ดื่มเหล้า หรือ สูบบุหรี่
3. ไม่สัมผัส คลุกคลี หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
5. ผักผ่อนให้เพียงพอ
6. ล้างมือบ่อยๆ
7. ใช้ผ้าปิดปากเวลามีไข้ หรืออยู่ในระแวกที่ผู้คนแออัด
8. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆแทรกซ้อน อย่างเช่นโรคปอดบวม