4 ความเชื่อ จริงหรือไม่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

4 ความเชื่อ จริงหรือไม่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

1. วิตามินซีช่วยต้านหวัด
ไม่จริง เพราะ วิตามินซีไม่ใช่อาการเสริมเพื่อต้านหวัด แต่ปัจจัยหลักๆคือ พฤติกรรการดูแลสุขภาพ ซึ่งผลการวิจัยของประเทศออสเตเลียพบว่ากลุ่มของคนที่บริโภควิตามินซีเป็นประจำ ก็ยังเป็นหวัด และมีความอ่อนเพลีย ซึ่งไม่ได้แตกต่างไปจากกลุ่มของคนที่ไม่ได้บริโภควิตามินซี แต่มีวิธีที่ง่ายๆและเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ทั้งสองกลุ่มหายเป็นหวัดคือ การล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง

2. การเป่ามือให้แห้ง ช่วยให้มือสะอาดกว่าการเช็ดกระดาษชำระ
ไม่จริง เพราะ เครื่องเป่ามือที่อยู่ในห้องน้ำตามห้างสรรพสินค้า หรือ แหล่งสาธารณะ เป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคชั้นดี เพราะว่าเวลาเจ้าเครื่องนี้เปาลมร้อนออกมาจะดูดแบคทีเรียจากสภาวะแวดล้อมกลับเข้าไปด้วย ถึงแม่ว่าเราไม่ได้เอามือไปจ่อตรงๆเลยก็ตาม แต่เชื้อโรคสามารถแพร่ไปไกลได้ถึง 2 เมตร ดั้งนั้นการเช็ดมือด้วยกระดาษชำระจะสะอาดกว่าเยอะค่ะ

3. ดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนช่วยให้หลับสบาย
จริง เพราะในนมมีกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งจะมีฤิธิ์ทำให้ง่วงนอน แต่จะมีผลน้อยมากๆ พอเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยก็พบว่า สิ่งที่ทำให้ร่างกายหลับสาบคือ แลคเทียม ซึ่งเป็นโปรตีนที่ได้จากการย่อยสลายของนม โดยเจ้าแลคเทียมจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย ทำให้นอนหละบสบายนั่นเอง

4. ควรดื่มน้ำให้ได้วันละ 8 แก้ว
ไม่จริง เพราะในสหัฐอเมริกามีข้อกำหนดออกมาว่า “ในหนึ่งวันควรบริโภคปริมาณของเหลวให้ได้วันละ 8-10 แก้ว” ซึ่งความว่าของเหลวไม่ได้หมายถึงน้ำเพียงอย่างเดียว เพราะบางครั้งในอาหารอื่นก็ประกอบไปด้วยน้ำเช่นกัน เช่นในผักสดๆ ผลไม่สดๆ ก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการดื่มน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ