สาเหตุ อาการของโรคปอดบวม และวิธีป้องกันของโรคปอดบวม

สาเหตุ อาการของโรคปอดบวม และวิธีป้องกันของโรคปอดบวม

ปอดบวมคืดอะไร โรคปอดบวมเป็นโรคที่มีการติดเชื้อในปอด ทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นส่วนย่อยที่สุดในปอด ก็คือ ถุงลม ซึ่งถุงลมจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ แต่กลับมาหนองมาบรรจุอยู่ภายในมากเกินไปส่งผลให้ถุงลมและหลอดลมเกิดารอักเสบ ซค่งจำทำให้การทำงานของปอดผิดปกติขึ้นมา โรคปอดบวม มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น ปอดอักเสบ หรือเรียกทับศัพย์ไปเลยว่า นิวโมเนีย เป็นต้น

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม
1. เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Pneumococcus หรือ เชื้อ Klebsiella เป็นต้น
2. เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เช่น เชื้อหัด เชื้อไข้หวัดใหญ่ เชื้อซาร์ส (SARS ) เป็นต้น
3. เชื้อในกลุ่ม Mycoplasma
4. เชื้ออื่นๆ จำพวก เชื้อ …